1
Massa atòmica.

Trobeu sinònims per a paraules com: Massa