1
Massa atòmica relativa.

Trobeu sinònims per a paraules com: Massa unitat de massa atòmica massa atòmica relativa