1
Casa de pagès.

2
Edifici principal d'una granja.