1
Element geogràfic.

Trobeu sinònims per a paraules com: Mas El Mas Usall