1
Casa de pagès.

2
Explotació agrària tradicional catalana.


4
Unitat de superfície.


Termes relacionats