1
Rècord.4
Creu.

5
Estigma.

6
Emprempta.

7
Diari esportiu.


9
Boga.

10
Empremta.

Termes relacionats