1
Flassada.

2
Desaplicat.

3
Cobertor.


5
Tàxon.


7
Gualdrapa.

Termes relacionats


Trobeu sinònims per a paraules com: maneta mania manca rajada manta manya mantó manto