1
Flassada.

2
Desaplicat.

3
Cobertor.

4
Tàxon.


6
Gualdrapa.


Termes relacionats


Trobeu sinònims per a paraules com: maneta mania manca rajada manta manya mantó manto