1
Comissió.4
Autorització.

Trobeu sinònims per a paraules com: maldat fundat mancar malvat manyac mandra bandit