1
Barra.

Trobeu sinònims per a paraules com: Articulació de la mandíbula mandíbula de Banyoles