1
Que ha perdut un braç o una mà.

Trobeu sinònims per a paraules com: marc manca banc manco tanc Hans Jano