1
Ordenar.

2
Dictar.

3
Comandar.


5
Controlar.

6
Dirigir.

Trobeu sinònims per a paraules com: anar mancar matar menar Fanar sanar mamar