1
Barra.

Trobeu sinònims per a paraules com: aixella mamella martella vaixell mainell xixella mitella