1
Data warehouse.

Trobeu sinònims per a paraules com: magatzem dades