1
Plaça.

2
Població.

Trobeu sinònims per a paraules com: tonalitat moralitat legalitat localitzar totalitat socialitat docilitat