1
Aparell destinat a fer llum (segons la primera accepció del femení).


3
Prenom femení.
Luz

4
Porció de l'espectre electromagnètic visible per a l'ull humà.
Antònims: foscor


6
Centella.

Termes relacionats