1
Ostentació.

Trobeu sinònims per a paraules com: lluent lluïdament