1
Eclesiàstic i escriptor banyolí.

Termes relacionats


Trobeu sinònims per a paraules com: Lluís Lluís Gonçaga Constans i Serrat