1
Nom antroponímic de la família amb el que es distingeix a les persones.

Trobeu sinònims per a paraules com: llinatge Aliatges