1
Exemplar.

2
Registre.

3
Llibre major.

4
Manual.

5
Obra.