2
Brodadura.

3
Brodat.

Trobeu sinònims per a paraules com: laxar gaboc llavor Kahor babol Mabog alabar