1
Escrit en què l'advocat exposa el que condueix al dret de la causa o part que defensa.

2
Al·legació.

Trobeu sinònims per a paraules com: mistificació testificació Justificació de l'esforç