1
Juravi.

Trobeu sinònims per a paraules com: aurada raia Quraix jurat Tupaia jugada durada