1
Juràvom.

Trobeu sinònims per a paraules com: juràveu juràiem juràvom juràvets ajudàvem juraven juraves