1
Juràvom.

Trobeu sinònims per a paraules com: juràvem juraieu juràveu juràvom ajudàiem juraien juraies