1
Deïtat romana.

Trobeu sinònims per a paraules com: Hospitalis