1
Nora.

2
Persona d'una edat entre l'adolescència (de vegades incloent-la) i l'edat adulta.


4
Noia.