1
Camp petrolífer.

Trobeu sinònims per a paraules com: jaciment