1
Desena lletra de l'alfabet català.

Trobeu sinònims per a paraules com: E R ja S jo A B