1
Quiralitat.

Trobeu sinònims per a paraules com: òptic isomerisme