1
Isoforma.

Trobeu sinònims per a paraules com: isoforma