1
Ishaq ibn Sulayman.

Trobeu sinònims per a paraules com: Ben Ishak