1
Newton.

Trobeu sinònims per a paraules com: Isaac Newton