1
Isòtops de zinc.

Trobeu sinònims per a paraules com: Isòtops zinc del