1
Isòtops de terbi.

Trobeu sinònims per a paraules com: Isòtops terbi del