1
Isòtops de sofre.

Trobeu sinònims per a paraules com: Isòtops sofre del