1
Isòtops de sodi.

Trobeu sinònims per a paraules com: Isòtops del rodi Isòtops sodi del