1
Isòtops de samari.

Trobeu sinònims per a paraules com: Isòtops samari del