1
Isòtops de ruteni.

Trobeu sinònims per a paraules com: Isòtops ruteni del