1
Isòtops de rubidi.

Trobeu sinònims per a paraules com: Isòtops rubidi del