1
Isòtops de rodi.

Trobeu sinònims per a paraules com: Isòtops del sodi rodi Isòtops del