1
Isòtops de plom.

Trobeu sinònims per a paraules com: plom Isòtops del