1
Isòtops de nitrogen.

Trobeu sinònims per a paraules com: Isòtops nitrogen del