1
Isòtops de neó.

Trobeu sinònims per a paraules com: Isòtops neó del