1
Isòtops de liti.

Trobeu sinònims per a paraules com: Isòtops liti del