1
Isòtops de fluor.

Trobeu sinònims per a paraules com: fluor Isòtops del