1
Isòtops de fermi.

Trobeu sinònims per a paraules com: Isòtops fermi del