1
Isòtops de fòsfor.

Trobeu sinònims per a paraules com: Isòtops Fòsfor del