1
Isòtops de curi.

Trobeu sinònims per a paraules com: Isòtops del ceri Isòtops del