1
Isòtops de criptó.

Trobeu sinònims per a paraules com: Isòtops criptó del