1
Isòtops de copernici.

Trobeu sinònims per a paraules com: Isòtops copernici del